Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Tpprack, selective pallet, Pallet Rackings, Drive In rack, Double DeepMô hình hệ thống kệ kho hàng dành cho công ty nước ngoài do công ty Tân Phương Phát thiết kế, triển khai. Mô hình này cũng hoàn toàn phù hợp với công ty Logistics

Liên hệ ngay với bộ phận kinh doanh của Tân Phương Phát

Kệ chứa hàng, kệ kho hàng TPPRACK


Địa chỉ: 174A/7, Quốc lộ 1A, Xã An Phú Tây – Huyện Bình Chánh

Tel: (0848) 37604870 - 37604871 - 37604872 – 37604873


Website: www.tanphuongphat.com - www.tpprack.com

1 nhận xét: