Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Hệ thống sơn tĩnh điện Ke Chua Hang TAN PHUONG PHAT

Hệ thống sơn tĩnh điện Ke Chua Hang TAN PHUONG PHATHệ thống sơn tĩnh điện : 

  • Hệ thống sơn tự động bằng robot GEMA Thụy Sĩ 
  • Hệ thống buồng xấy dài 50 M
  • Rộng 0.8 M
  • Hệ thống xử lý bề mặt kim loại theo tiêu chuẩn EU 
  
 
  
 
BỂ XỬ LÝ BỀ MẶT KIM LOẠI 
  
  
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét